Město Moravské Budějovice

Turistický průvodce po Moravských Budějovicích

 

 

Moravské Budějovice - město s 8 tisíci obyvateli - leží na bývalé císařské silnici spojující Vídeň s Prahou. Rozprostírá se v krajině jihozápadní Moravy na okraji Českomoravské vrchoviny a spadá pod kraj Vysočina.

Město vzniklo pravděpodobně ve 12. století, počátky osídlení jsou spojeny s polohou města nad brodem přes řeku Rokytku.

Doporučené kontakty:

Turistické informační centrum
nám. Míru 25 (podnikatelský inkubátor)
676 02 Moravské Budějovice

Telefon: 603 207 511
Web: www.infomb.cz, www.besedamb.cz
e-mail: info@infomb.cz

Informační středisko
MěÚ, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
Telefon: 568 408 311
Web: www.mbudejovice.cz

 

Památky a tipy na výlet v Moravských Budějovicích:


Zámek a muzeum
Moravskobudějovický zámek nechal vystavět hrabě Rudolf Jindřich Schaumburk v 2. polovině 17.století. Původně na místě dnešního zámku stála radnice a 4 měšťanské domy. Interiéry a dispozice zámku jsou převážně renesančního a barokního původu. Muzeum Vysočiny Třebíč zde vybudovalo expozici zachycující historii města, zaniklá a zanikající městská řemesla. V zámeckých konírnách jsou pořádány nejrůznější výstavy a koncerty, mj. i festival Václava Hudečka.

Chrám sv. Jiljí a jeho vyhlídková věž
Architektonický skvost vytvářející charakteristické panorama města, je farní kostel sv. Jiljí, trojlodní chrám s presbytářem. Původně románský kostel z 1. poloviny 13. století. Z období gotiky pochází kněžiště. Oltářní obraz sv. Jiljí namaloval vídeňský malíř Ignác Dullinger. V období baroka byly ke kostelu přistavěny 2 lodě, 50 m vysoká věž při severní straně presbytáře pochází roku 1714. Dochovaly se v ní dva zvony – první z roku 1532 o váze 300 kg a druhý z roku 1535 o váze 1700 kg. Věž kostela je po rekonstrukci schodiště přístupná veřejnosti a z ochozu věže je vyhlídka na město a okolí.

Masné krámy stály na tzv. Dolním rynku, dnes náměstí Míru a první zmínka o nich pochází z roku 1522. V roce 1837 byly tyto masné krámy zrušeny a namísto nich bylo v roce 1839 postaveno nových 12 krámů ve tvaru podkovy na zahradě a části školního dvora v dnešní Purcnerově ulici.

 

 

Kaple sv. Michala (rotunda)
Původně románská rotunda stojí na jihovýchodní straně kostela sv. Jiljí. Stavba válcovitého tvaru pochází zřejmě ze 13. století. Jeho spodní část sloužila jako kostnice, horní jako kaple s nástropní freskou „Posledního soudu“ z roku 1726.

 

Kaple sv. Jana Nepomuckého
Kapli dala postavit v roce 1713 Terezie Polyxena, vdova po Václavu Renaltu ze Schaumburka. Kaple stála na hřbitově, který byl vybudován v letech 1617 – 1620.

Podle přání zůstavitele byl nad vchodem do kaple umístěn rodinný erb hrabat Schaumburků a ve výklenku na štítě soška sv. Jana Nepomuckého. V současné době kaple slouží Českobratrské církvi evangelické.

 

 

 

 

Kaple sv. Anny
Dochovalo se o ní jen málo zpráv a doba výstavby se odhaduje mezi 13. a 15. stoletím. Údajně v této kapli spočinulo na jednu noc i tělo českého krále Přemysla Otakara II., když bylo v roce 1297 vezeno ze Znojma do Prahy (Přemysl Otakar II. Padl 26. srpna 1278 na Moravském poli). Roku 1715 došlo k významné barokní přestavbě kaple a střecha byla pokryta šindelem. V roce 1853 byl šindel nahrazen pálenou krytinou.

 

 

 

Farní areál s hradební zdí a baštou

Západně od kostela sv. Jiljí stojí na terase městského opevnění rozsáhlá budova fary. Barokní štít fary nese vročení 1779. Pamětní deska, která připomíná působení spisovatele P. Václava Kosmáka v Moravských Budějovicích, je umístěna na průčelí štítu.
Součástí farního areálu jsou i zbytky městského opevnění, které tvoří části hradeb, okrouhlá bašta a městská brána „pod farou“.

Vrása (parauralová vrása)
Pararulová vrása je vzácný geologický útvar, který je vidět na skalním ostrohu, na němž se vypíná budova fary. Vznikla za tzv. kadomské horotvorné činnosti, která probíhala před 600 – 800 milióny lety. Útvar se řadí mezi geologické rarity, v celé České republice není podobná k vidění.

 

 

 


Dům čp. 31 (radnice)
Mezi významné měšťanské stavby patří budova radnice, její výstavba je renesanční včetně dvorních křídel, dílčí zásahy jsou klasicistní. Objekt je hodnotný klenutými vnitřními prostory a renesančním tympanonem vjezdu.

 

Dům čp. 32
Měšťanský dům č. 32 je objekt s dvoudílným barokním průčelím. Přízemí je prolomeno výkladci. Dům se slohově řadí do 15. století – pozdně gotická architektonicky hodnotná stavba s dochovanými gotickými články. V domě byla až do roku 1952 lékárna. Dnes je zde restaurace a penzion Venuše a prodejna ovoce a zeleniny.

 

Dům čp. 60
Na Purcnerově ulici stojí přízemní dům čp. 60, zčásti jednopatrový s jednotící atikou a cimbuřím a s nárožním renesančním arkýřem. Jádro domu je středověké, pozdější renesanční podobu překryla gotizující úprava z 19. století. Fasádní sgrafito je možno shlédnout ze dvora objektu. V objektu se nachází Erbovní vinárna, bar a internetová kavárna.

Letní koupaliště
Koupaliště se nachází v klidné okrajové části. V areálu je plavecký bazén, dětský bazén s tobogánem (tobogán měří 56m), brouzdaliště pro nejmenší, tři hřiště na plážový volejbal, hřiště s umělým povrchem na tenis (nohejbal), kuželky a stolní tenis. Návštěvníkům jsou v půjčovně sportovních potřeb k dispozici slunečníky, opalovací lehátka, míče, soft tenis, kuželky, pálky na stolní tenis. Pro nejmenší je v provozu dětská autodráha a houpačky. Občerstvení v areálu koupaliště tvoří bufet, samoobsluha a stánek s venkovním posezením za tobogánem. V okolí koupaliště jsou rozsáhlá bezplatná parkoviště (cca 300 aut).


Zimní stadion
Krytý zimní stadion s umělou ledovou plochou a potřebným zázemím se nachází za letním koupalištěm. Na zimním stadionu je bar, který je v provozu vždy při veřejném bruslení a zápasech HC Mor. Budějovice. Ve vestibulu a v hale u schodů na tribunu jsou umístěny nápojové automaty. Pro veřejnost jsou vyhrazeny minimálně tři až čtyři termíny v týdnu veřejného bruslení. Návštěvníci mohou využít šatnu se skříňkou nebo nabídku broušení bruslí.

Památky v okolí Moravských Budějovic:

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou
Barokní zámek Jaroměřice nad Rokytnou patří k nejmohutnějším architekturám 1. pol. 18. stol. u nás i v Evropě. Řadí se mezi nejnavštěvovanější památky Vysočiny. Původní středověká tvrz byla koncem 16. stol. přestavěnana na renesanční zámek, který se dochoval ve zdivu nynější barokní budovy.

UNESCO Třebíč
V Třebíči se nachází mnoho památek a významných míst. Nachází se zde starobylé židovské město a bazilika svatého Prokopa, obě památky byly v roce 2003 zapsány do Seznamu světového dědictví UNESCO. V centru města se nachází Karlovo náměstí, které je jedním z největších
v České republice.

 

 

 

 

 

Telč
Historické jádro města patří k nejcennějším městským památkovým rezervacím na Moravě a v roce 1992 bylo zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Na památkové hodnotě města se podílí i předměstí Staré Město, jehož historická část (okolí kostela Matky Boží) je městskou památkovou zónou.

 

Jihlava
Jihlava, nejstarší hornické město českých zemí, jež dalo nenadálý impulz k rozvoji objevení vzácného kovu – stříbra. Kolem vznikajícího města bylo krátce po jeho založení budováno opevnění s branami. Do dnešní doby se zachovala jediná – Brána Matky Boží, která je typickým symbolem města. Dominantu Jihlavy tvoří dvě věže kostela sv. Jakuba. K historickým chloubám patří budova radnice a rozsáhlé podzemí ražené ve skále v několika podlažích rozložených pod celým historickým jádrem. Volný čas lze trávit návštěvou zoologické zahrady nebo Vodního ráje.

 

 

 

Jemnice
Jemnice má 4 300 obyvatel a leží jihozápadně od okresního města Třebíč. Kolem celého historického jádra jsou zachovány dvojité hradby se čtyřmi baštami a dvěma barbakany. Zajímavostí města je kostel sv. Jakuba, původně románská rotunda, městský kostel sv. Stanislava a gotický klášterní kostel sv. Víta. Přestavbou románského hradu v r. 1661 vznikl zámek se zámeckým parkem. Kulturním lákadlem je červnová historická slavnost Barchan.

 

Dačice
Město se nachází v jihovýchodním cípu Jihočeského kraje. Mezi nejvýznamnější památky Dačic patří radnice, věž kostela sv. Vavřince, starý a nový zámek, areál františkánského kláštera s kostelem sv. Antonína Paduánského, Městské muzeum a galerie Dačice s expozicí o výrobě první kostky cukru na světě. Součástí života současných Dačic se stalo i pořádání slavností dechových orchestrů „Fest Band Dačice“ a festival pěveckých souborů „Dačická cantilena“, festival amatérských divadel a hudebních souborů „Za dačinou kostkou cukru“.

 

Slavonice
Slavonice jsou malé město na pomezí České republiky a Rakouska. Nachází se v překrásné přírodě Jižních Čech, v oblasti rybníků a hlubokých lesů, nazývané Česká Kanada. Pro překrásný a ojedinělý soubor goticko-renesančních památek se obec stala městskou památkovou rezervací a byla nominována na seznam světového dědictví UNESCO.

Dalešice
Obec Dalešice leží v jihovýchodní části kraje Vysočina asi 20 km od města Třebíč v nadmořské výšce 398 m. Je známá svojí přehradou, kde jezdí lodní doprava a Dalešickým pivovarem. Tradice vaření piva zde sahá až do 17. století. Pivovar se proslavil v roce 1980, kdy zde režisér Jiří Menzel natočil slavný příběh Hrabalových Postřižin. Ve zrekonstruovaném objektu dnes najdeme Muzeum rakousko-uherského pivovarnictví, ve kterém nechybí ani připomenutí slavného filmu. Zdejší pivo můžeme ochutnat ve stylové pivovarské hospodě.

Jaderná elektrárna Dukovany
Jaderná elektrárna Dukovany je první provozovanou jadernou elektrárnou v ČR a je určena pro provoz v základním energetickém režimu. V současné době má jaderná elektrárna Dukovany čtyři bloky VVER 440, typ V 213, každý o výkonu 440 MW. Každý rok dodává do sítě kolem 13 TWh elektrické energie, což představuje asi 20 % z celkové spotřeby elektřiny v České republice.

Znojmo
Znojmo je město na jižní Moravě na levém břehu řeky Dyje. K nejvýznamnějším památkám Znojma patří celoročně přístupná 80m vysoká radniční věž. Za návštěvu stojí i 30km dlouhé podzemní chodby, jež se rozprostírají v několika patrech. Znojemský hrad byl v 18. století přestavěn na zámek a dnes slouží jako muzeum. V areálu hradu se nachází rotunda sv. Kateřiny. Loucký klášter je také významnou památkou města a můžete zde najít i muzeum bednářské a vinařské. Město proslulo také vinařstvím a díky němu přijíždí každý rok mnoho turistů za znojemským vinobraním.

Další místa v okolí: Podyjí, Vranovská přehrada, Mohelenská hadcová step, Náměšť nad Oslavou…
 

<< zpět


2011 festival-hudecek.cz